Vejrrapport - året 2019

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Sammenfatning af vejret på Sortkær Hede, 2019

Et meget gennemsnitligt år mht. vind, nedbør og sol, men temperaturen landede i den varme ende.

Karakteristka for de enkelte måneder (links fører til månedsrapporter for de enkelte måneder)
Januar - Lun, tør og solrig.
Februar - Varm og våd.
Marts - Relativt lun, våd og solfattig.
April - Meget tør, meget solrig
Maj - Kølig
Juni - Kølig
Juli - Våd
August - Våd (skybrud) og rolige vindforhold.
September - Kølig, våd og blæsende.
Oktober - Kølig, våd men solrig. Rolige vindforhold
November - Lun, solfattig.
December - Lun, solfattig.

 
 
Nedbør svarende til årsnormalen for Nordjylland (DMI 2006-15)

2019 startetede med en meget tør januar, men i løbet  af marts blev det underskudet indhentet. Der kom mere en dobbelt så meget nedbør, som der normalt falder i marts (93,4 mm mod normalt 40 mm). De øvrige måneder lå nogenlunde indenfor normalen - bortset fra juli og især august, hvor der faldt meget regn (109,2 mm mod normalt 88 mm i august). 
 
De store regnmængder i august lagde lavtliggende områder under vand. Den høje vandstand har mange steder holdt sig til langt ind i december, som var forholdsvis tør.
 
Årsresultatede sluttede kun 0,6 mm  fra DMI-årsnormalen for 2006-2015: 779,6 mm mod normalt 779 mm. 
 

 
 
 
Forholdsvis varmt år

2019 blev et med et årsgennemsnit på 8,9 grader et forholdsvis varmt år. Med en DMI-normal 2006-15 for Nordjylland på 8,4 grader var det 0,5 grader varmere. Generelt var vinterhalvåret varmere end normalen og sommerhalvåret koldere.
 
Februar var med en middeltemperatur på 4,3 grader hele 3,7 grader varmere end normalen. Til gengæld var maj kold. Med en middeltemperatur på 9,5 grader var maj 0,8 grader under middeltemperaturen (DMI-normal 2006-15 for maj:10,7 grader).
Natten til d. 15. maj kom temperaturen ned på -0,8 grader.
 
Oktober var dog den måned, der afveg mest i negativ retning. 8,5 grader mod DMI-normalen på 9,4 grader. Altså næsten 1 grad koldere.
 
 
 
Mindre sol end normalt, men gennemsnitligt solcelle-el-produktion


I forhold til DMI-normalen for Nordjylland 2006-2015 var 2019 et solfattigt år med næsten 9% mindre sol end normalt.

På den positive side var april med 268,3 soltimer mod DMI-normalen 2006-15 for Nordjylland på 224 timer. Det er næsten 20% mere sol end normalen.

På den negative side var den statistiske mest solrige måned: juni. Her blev kun registreret 205,4 soltimer mod DMI-normalen 2006-15 for Nordjylland på 274 timer - svarende til 25% mindre sol end normalen.

Solcellerne producerede stort set el svarende til gennemsnittet for 2013-2018. April var den måned, hvor der blev produceret mest el.
 
 
 
Ind i mellem blæsende, men ingen storme

Vindhastighederne skal tages med et vist forbehold, da vindmåleren sidder i 7 meters højde og ikke i de 10 meters højde, som DMI vindmålere befinder sig.
 
Den mest blæsende dag var 1. januar med en middelvind på 7,6 m/s.


 
 
 
 
Links

 
Vejret på Sortkær Hede
 
DMI klimanormaler