Vejrrapport - Juli 2019

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Juli 2019

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal 15,7)
16,5 °C 5,6 °C 05.07. 27,8 °C 26.07.
Dage med frost
Dage med temp. over 20
Heraf med temp. over 25
0
16
2
 
 
Hele frostdøgn
Tropedøgn
0
0
 
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 2,3 m/s
W
  7,7 m/s 4.7.
Vindstød     17,4 m/s 4.7..
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 6240 km 67,9 km 26.7. 430,4 km 4.7.
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 1011,65 hPa
997,06 hPa  6.7. 1019,51 hPa  26.7.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 83,2 mm 28,2 mm 28.7.
Kraftigste     172 mm/time 28.7.
Dage med nedbør 13 dage
   
Dage uden nedbør 18 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
   
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 0 dage    
Dage med snedække 0 dage   .
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 253,8 timer   15,1 timer  5.7.
 
 

Søens vandstand

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Vandstand 22,5 cm
14,5 cm  18.7. 45,0 cm  31.7.
 
 
 
 
Karakteristika for måneden
Juli 2019 bør især huskes for at være kølig.

Vejrrekorder (siden november 2016)
ALL TIME (siden nov 2017): Højeste timenedbør: 19,6 mm d. 28. juli
Laveste juli-temperatur: 5,6 grader d. 5. juli
Laveste juli barometertryk: 997,06 d. 6. juli
Højeste juli-regn-rate: 172,0 mm/t d. 28. juli
Højeste juli-vindstød: 17,4 m/s d. 4. juli


Nogenlunde normal temperatur. Middeltemperaturen sluttede på 16,5 °C, hvilket er 0,8 °C over 30 års-normalen (1961-90), men 0,3 °C under 10-års-normalen (2006-15).

Normale vindforhold.
Gennemsnittet dækker dog over store forskelle. Nogle dage meget stille - andre meget blæsende.
Dominerende vindretning: W
6 dage med næsten stille (op til 100 km windrun). .
5 dage var blæsende (over 300 km vindrun),
men ingen dage med windrun over 500 km.
Kraftigste vindstød på 17,4 m/sek.
 
Vådere end normalen. 83,2 mm - normalen for juli er: 64 mm for 30 års-normalen (1961-90). 
 
Forholdsvis solrig. 253,8 soltimer mod normalt 209 soltimer
3 dage med mindre end ½ times sol - heraf 2 dage helt uden sol. 

Middel vandstand i søen. Næsten udtørret midt i måneden, men meget vand i søen i slutningen.

 


 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned
 
Forventet
Middel
2013-2017
Produceret
919,19 kWh 953,7 kWh 937,3  kWh
I pct    94,5 % 99,2 %
Bedste dag
44,03 kWh 5.7.  30,7 kWh/dag
 
Dårligste dag 3,2 kWh
31.7.
   
 
Solcelleregnskabet
for juli 2019 sluttede lidt under både det forventede og gennemsnittet for 5-årsperioden 2013-2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
Links

 
 
  
Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter

juni 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019

December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018

December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017

December 2016
November 2016