Vejrrapport - Februar 2019

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Februar 2019

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal -0,4)
4,3 °C -5,6 °C 06.02. 14,6 °C 26.02.
Dage med frost
Dage med temp. over 20
Heraf med temp. over 25
6
0
0
 
 
Hele frostdøgn
Tropedøgn
0
0
 
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 2,6 m/s
WSW
  7,1 m/s 13.2.
Vindstød     16,1 m/s 9.2.
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 6227 km 104,3 km 22.2. 398,6 km 13.2
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 1014,3 hPa
981,75 hPa  9.2. 1041,76 hPa  22.2.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 40,8 mm 10,8 mm 9.2.
Kraftigste     7,0 mm/time 8.2.
Dage med nedbør 10 dage
   
Dage uden nedbør 18 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
  0 mm
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 31dage    
Dage med snedække 7 dage   19 cm 1.2.
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 81,0 timer   8,3 timer  28.2.
 
 

Søens vandstand

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Vandstand 88,8 cm*
79 cm*  28.2. 97,0 cm*  12.2.
 * Fra 1.2. til og med 7.2. ingen målinger pga. is på søen
 
 
 
Karakteristika for Februar 2019
Februar 2019 bør især huskes for at være varm og relativt våd.

Vejrrekorder (siden november 2016)
Højeste barometerstand (all time): 1041,76 hPa d. 22. februar.
Højeste februar-temperatur: 14,6 °C d. 26. februar
Højeste februar-regnintensitet: 7 mm/time d. 8. februar

Varm februar. Middeltemperaturen for februar sluttede på 4,3 °C, hvilket er 4,6 grader over normalen på trods af, at måneden startede kølig.

Rolige vindforhold.
Dominerende vindretning: WSW.
3 dage med næsten stille (op til 100 km windrun). .
6 dage var blæsende (over 300 km vindrun) - men
ingen dage med windrun over 500 km.
Kraftigste vindstød på 16,1 m/sek.
 
Forholdsvis våd februar. 40,8 mm - normalen for januar er: 35 mm. En del af "nedbøren" skyldtes dog, at januar-sne smeltede.
Det er første gang siden januar 2018, at månedens nedbørsmængde overstiger normalen (1961-1990). 
 
Forholdsvis solrig. 81 soltimer mod normalt 72 timer. Den første uge af februar var meget solfattig.
11 dage med mindre en ½ times sol - heraf 6 dage helt uden sol. 

Lav vandstand i søen. Vandstanden i søen er fortsat forholdvis lav. Lige efter tøbrud først i måneden steg vandstanden markant, men faldt siden med godt en centimeter om dagen.

 


 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned
 
Forventet
Middel
2013-2017
Produceret
239,1kWh 268,5 kWh 226,4 kWh
I pct    89,0 % 105,6 %
Bedste dag
24,22 kWh 28.2.  9,6 kWh/dag
 
Dårligste dag 0,54 kWh
2.2.
   
 
Solcelleregnskabet
for februar 2019 sluttede noget under det forventede, men lige omkring gennemsnittet for de 5-årsperioden 2013-2017. Kun 2013 og 2016 overgik 2019.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
Links

 
Interessante sammenligninger:
Månedsrapport Februar 2018
Månedsrapport Februar 2017


 Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter

Januar 2019

December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018

December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017

December 2016
November 2016