Vejrrapport - November 2019

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

November 2019

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal 4,3)
5,5 °C -4,6 °C d. 30. 9,5 °C d.14.
Dage med frost
Dage med temp. over 20
Heraf med temp. over 25
3
0
0
 
 
Hele frostdøgn
Tropedøgn
0
0
 
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 2,6 m/s
E
  6,4 m/s d. 21.
Vindstød     13,4 m/s d. 29.
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 6803 km 24,5 km d. 30. 455,3 km d. 4.
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 1004,9 hPa
980,74 hPa  d. 28. 1020,36 hPa  d. 20.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 78,4 mm 11,0 mm d. 3.
Kraftigste     8,8 mm/time d. 15.
Dage med nedbør 23 dage
   
Dage uden nedbør 7 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
   
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 1 dage    
Dage med snedække 0 dage   .
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 30,3 timer   5,1 timer  d. 14.
 
 

Søens vandstand

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Vandstand 105,9 cm
99,5 cm  d. 16. 115 cm  d. 29.
 
 
 
 
Karakteristika for måneden
November 2019 bør især huskes for at være meget lun og grå.

Vejrrekorder (siden november 2016)
Mindste temperaturspænd (døgn): 0,8°C d. 26.
Laveste oktober lufttryk: 980,74 hPa d. 28.
Højeste vandstand i søen: 115 cm (tidligere rekord: 111 cm)

Temperatur over det normale. Middeltemperaturen sluttede på 5,5 °C, hvilket er 1,2 °C over 30 års-normalen (1961-90), men 0,5 °C under 10 års-normalen (2006-15)

Normale vindforhold.
Middelvind på 2,6 m/s mod normalt 2,5 m/s (iflg vejrstationen).
5 dage med næsten stille (op til 100 km windrun).
9 dage med windrun over 300 km, men ingen med windrun over 500 km
Kraftigste vindstød på 13,4 m/sek.
 
En anelse vådere end normalen. 78,4 mm - normalen for september er: 75 mm (gælder både 30 års-normalen 1961-90 og 10-årsnormalen 2006-15). 
 
Væsentlig mindre sol end normalt. 30,3 soltimer mod normalt 57 timer.
18 dage med helt uden sol. Yderligere 4 dage med mindre end 1 times sol.

Meget høj vandstand i søen. 115 cm, som var det maksimale, er en høj vandstand for søen i oktober. I 2018 var højeste vandstand i oktober på 49 cm.

 


 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned/th>
 
Forventet
Middel
22012-2018
Produceret
72,8 kWh 114,1 kWh 133,5  kWh
I pct/th>   63,8 % 54,5 %
Bedste dag
11,57 kWh d. 13.  3,8 kWh/dag
 
Dårligste dag/th> & 0,0 kWh
d. 25,
   
 
Solcelleregnskabet/span> for november 2019 sluttede som den næstdårligste siden 2013 - kun november 2014 havde et ringere resultat.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
Links

 
 
  
Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter


Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019

December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018

December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017

December 2016
November 2016