Vejrrapport - December 2019

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

December 2019

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal 1,3)
4,3 °C -4,8 °C d. 01. 10,1 °C d.06.
Dage med frost
Dage med temp. over 20
Heraf med temp. over 25
10
0
0
 
 
Hele frostdøgn
Tropedøgn
0
0
 
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 2,5 m/s
SW
  7,6 m/s d. 20.
Vindstød     16,5 m/s d. 06.
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 6662 km 23,6 km d. 26. 439,9 km d. 30.
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 1003,5 hPa
976,54 hPa  d. 15. 1040,78 hPa  d. 28.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 56,8 mm 9,6 mm d. 8.
Kraftigste     6,2 mm/time d. 15.
Dage med nedbør 24 dage
   
Dage uden nedbør 7 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
   
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 0 dage    
Dage med snedække 0 dage   .
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 24,3 timer   3,6 timer  d. 02.
 
 

Søens vandstand

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Vandstand 111,4 cm
102 cm  d. 31. 115 cm  d. 18.
 
 
 
 
Karakteristika for måneden
December 2019 bør især huskes for at være meget lun og grå - præget af lavtryk.

Vejrrekorder (siden november 2016)
Længste december-regnperiode: 15 dage.
Højeste december-lufttryk: 1040,78 hPa d. 28.
Højeste gennemsnitsvandstand i søen: 111,4 cm (tidligere rekord: 105,9 cm)

Temperatur meget over det normale. Middeltemperaturen sluttede på 4,3 °C, hvilket er 3,0 °C over 30 års-normalen (1961-90), og 1,6 °C over 10 års-normalen (2006-15)

Normale vindforhold.
Middelvind på 2,5 m/s mod normalt 2,4 m/s (iflg vejrstationen).
7 dage med næsten stille (op til 100 km windrun).
9 dage med windrun over 300 km, men ingen med windrun over 500 km
Kraftigste vindstød på 16,5 m/sek.
 
Normalt med nedbør. 56,8 mm - normalen for december er: 62 mm (gælder 30 års-normalen 1961-90. 10-årsnormalen 2006-15 er på 74 mm). 
 
Noget mindre sol end normalt. 34,3 soltimer mod normalt 42 timer.
14 dage med helt uden sol. Yderligere 2 dage med mindre end 1 times sol.

Meget høj vandstand i søen. 115 cm, som var det maksimale, er en høj vandstand for søen i december. Den gennemsnitlige vandstand var 111,4 cm.

 


 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned
 
Forventet
Middel
2012-2018
Produceret
69,6 kWh 53,7 kWh 72,6  kWh
I pct   129,7 % 93,3 %
Bedste dag
8,95 kWh d. 2.  1,7 kWh/dag
 
Dårligste dag 0,1 kWh
d. 16,
   
 
Solcelleregnskabet for december 2019 sluttede på trods af en solfattig måned over det forventede men nåede ikke helt op på gennemsnittet for 2012-18.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
Links

 
 
  
Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter


November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019

December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018

December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017

December 2016
November 2016