Vejrrapport - Sæson vinter 2016 - 2017

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Temperatur
  Dec 16 Jan 17 Feb 17 Middel
Middeltemperatur
4,7 °C 1,6 °C 1,6 °C 2,7 °C
Højeste temperatur 11,6 °C
07.12.
8,8 °C
20.01
8,2 °C
26.02
 
Laveste temperatur
-6,8
15.12
-10,5 
05.01
-10,2
13.02
 
Frostdøgn 8 20 15 I alt 43
Isdøgn 0 2 3 I alt 5
Under -10 °C 0 2 1 I alt 3

Frostdøgn
Et døgn, hvori der forekommer temperatur under 0 °C

Isdøgn
Et døgn, hvor temperaturen ikke kommer over 0 °C

Værd at bemærke:
En meget varm december trækker periodens middeltemperatur op.
Normalen for december er 1,3 °C (Nordjylland 1960-1991)
Normalen for januar og februar er for begge måneder -0,4 °C
 

 
 

 
 
Vind
  Dec 16 Jan 17 Feb 17 Middel
Middelvind
2,7 m/s 2,4 m/s 3,4 m/s 2,8 m/s
Højeste middelvind (dag) 6,3 m/s
26.12.
5,7 m/s
11.01
6,6 m/s
22.02
 
Højeste middelvind (10 min) 11,8 m/s
26.12.
9,3 m/s
11.01.
9,3 m/s
22.02.
 
Kraftigste vindstød
24,1 m/s
26.12
21,0 m/s 
11.01
19,7 m/s
22.02
 
Vindstød over 20 m/s 2 dage 1 dag 0 dage I alt 3
Middel windrun 229,7 km 203,9 km 293,5 km 240,7 km
Højeste windrun 541 km
26.12.
490 km
11.01.
570 km
22.02.
 
Mindste windrun 12,2 km
14.12.
51,1 km
16.01.
21,2 km
13.02.
 
Windrun over 500 km 2 dage 0 dage 2 dage I alt 4
 
Windrun
Windrun er en anden måde at angive dagsmiddelvind på. Windrun måles i km og er et udtryk for, hvor meget vind, der har passeret vindmåleren.

En storm giver ikke nødvendigvis en høj windrun. Det ses i diagrammet herunder, hvor windrun er vist som søjler. Hvis søjlen er høj og højere end den røde kurve for højeste vindstød, har det været en dag med vedvarende blæst - men uden de meget kraftige vindstød.

Under stormen "Urd" 26. december 2016 blev der registreret en lavere windrun end 22. februar 2017, hvor det bare blæste hele døgnet.
  

 

 
 
Nedbør
  Dec 16 Jan 17 Feb 17 I alt
Nedbør i alt
39,4 mm 21,8 mm 28,0 mm 89,2 mm
Dage med nedbør 16 13 13 42
Dage uden nedbør 15 18 15 48
Dage med snefald 0 2 2 4
Dage med snedække 0 3 7  10
Største snedybde 0
2 cm
04.01.
3 cm
09.02.
 
 
Værd at bemærke
Vinteren har været tør i forhold til en normal vinter, som fra 1960-1991 tegner sig for gennemsnitligt 151 mm, med en fordeling på hhv. 62, 54 og 35 mm.
   
Sne registreres ikke af vejrstationen før sneen smelter.
Snedybde måles manuelt og angiver en gennemsnitsdybde i åbent område, men så vidt muligt i læ.
Snefald, snedække og snedybde indskrives manuelt i vejrstationens vejr-dagbog.
 

 

 
 
Sol
  Dec 16 Jan 17 Feb 17 I alt
Soltimer i alt
44,7 69,5 65,9 180,1
El produktion solceller 101 kWh 159 kWh 236 kWh 494 kWh
Gennemsnit 2012-16 73 kWh 88 kWh 224 kWh 384 kWh

Værd at bemærke
Vinteren har været meget solrig i forhold til normalen for Nordjylland 1960-1991, som iflg. DMI gennemsnitligt har hhv. 42, 39 og 72 solskinstimer - i alt 153 solskinstimer. Især slog januar 2017 alle solrekorder.

Vejrstationen kan ikke måle solskinstimer, men "solar radiation", som er den mængde stråling, som rammer Jorden (måles i W/m2). Ved hjælp af en formel, der tager hensyn til tid og beliggenhed, kan det med nogle yderligere justerbare konstanter beregnes om solen skinner eller ej.
Efter en længere testperiode er disse konstanter justeret, så antal solskinstimer passer nogenlunde med virkeligheden.
 
El-produktionen bekræfter den solrige vinter.  
 
Selvom soltimerne i februar er færre end i januar, så blev der produceret væsentlig mere el i februar. Forklaringen er, at solen står højere på himlen i februar og får dermed et bedre indfald på solcellepanelerne.
 

 
 

 
 
 
 
Links

 
Vejret på Sortkær Hede
 
DMI klimanormaler
 
Tidligere vejrrapporter

Februar 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016