Vejrrapport - Sæson vinter 2017 - 2018

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Temperatur
  Dec 17 Jan 18 Feb 18 Middel
Middeltemperatur
3,6 °C 2,4 °C -0,9 °C 1,8 °C
Højeste temperatur 10,9 °C
23.12.
10,2 °C
24.01
5,3 °C
01.02
 
Laveste temperatur
-4,4
11.12.
-6,6 
07.01.
-10,5
06.02.
 
Frostdøgn 13 16 22 I alt 51
Isdøgn 0 0 8 I alt 8
Under -10 °C 0 0 2 I alt 2

Frostdøgn
Et døgn, hvori der forekommer temperatur under 0 °C

Isdøgn
Et døgn, hvor temperaturen ikke kommer over 0 °C

Værd at bemærke:
Februar var kold. En halv grad koldere en normalen. Både december og januar var varmere 
Normalen for december er 1,3 °C (Nordjylland 1960-1991)
Normalen for januar og februar er for begge måneder -0,4 °C.
DMIs sæsonnormal er på 0,2. Vinteren 2017-18 var således 1,6 °C varmere end klimanormalen 1960-91. 
 

 
 

 
 
Vind
  Dec 17 Jan 18 Feb 18 Middel
Middelvind
2,6 m/s 2,8 m/s 2,9 m/s 2,7 m/s
Højeste middelvind (dag) 7,9 m/s
23.12.
6,0 m/s
15.01
6,9 m/s
11.02
 
Højeste middelvind (10 min) 10,8 m/s
23.12.
9,4 m/s
03.01.
9,7 m/s
11.02.
 
Kraftigste vindstød
21,5 m/s
23.12
19,7 m/s 
03.01
19,2 m/s
11.02
 
Vindstød over 20 m/s 2 dage 0 dag 0 dage I alt 2
Middel windrun 226,9 km 237,9 km 249,3 km 237,7 km
Højeste windrun 682 km
23.12.
520 km
15.01.
588 km
27.02.
 
Mindste windrun 32,3 km
19.12.
32,3 km
21.01.
19,6 km
17.02.
 
Windrun over 500 km 2 dage 2 dage 4 dage I alt 8
 
Windrun
Windrun er en anden måde at angive dagsmiddelvind på. Windrun måles i km og er et udtryk for, hvor meget vind, der har passeret vindmåleren.

En storm giver ikke nødvendigvis en høj windrun. Det ses i diagrammet herunder, hvor windrun er vist som søjler. Hvis søjlen er høj og højere end den røde kurve for højeste vindstød, har det været en dag med vedvarende blæst - men uden de meget kraftige vindstød.

Værd at bemærke
Februar middel-windrun dækker over dels nogle meget blæsende dage, dels nogle dage uden nævneværdig vind.
  

 

 
 
Nedbør
  Dec 17 Jan 18 Feb 18 I alt
Nedbør i alt
85,8 mm 81,0 mm 27,6 mm 194,4 mm
Dage med nedbør 28 21 10 59
Dage uden nedbør 3 10 18 31
Dage med snefald 3 2 2 7
Dage med snedække 4 1 3  8
Største snedybde 10 cm
10.12.
1 cm
18.01.
4 cm
16.02.
 
 
Værd at bemærke
Vinteren har været meget våd i forhold til en normal vinter, som fra 1960-1991 tegner sig for gennemsnitligt 151 mm, med en fordeling på hhv. 62, 54 og 35 mm. Både december og januar var våde, mens februar var en smule under normalen.
   
Sne registreres ikke af vejrstationen før sneen smelter.
Snedybde måles manuelt og angiver en gennemsnitsdybde i åbent område, men så vidt muligt i læ.
Snefald, snedække og snedybde indskrives manuelt i vejrstationens vejr-dagbog.
 

 

 
 
Sol
  Dec 17 Jan 18 Feb 18 I alt
Soltimer i alt
102,8 45,1 69,0 216,9
El produktion solceller 67 kWh 95 kWh 218 kWh 381 kWh
Gennemsnit 2012-16 73 kWh 102 kWh 226 kWh 401 kWh

Værd at bemærke
Vinteren har været forholdsvis solrig i forhold til normalen for Nordjylland 1960-1991, som iflg. DMI gennemsnitligt har hhv. 42, 39 og 72 solskinstimer - i alt 153 solskinstimer. December 2017 var rigtig fin, mens januar og februar var nær normalen.

Vejrstationen kan ikke måle solskinstimer, men "solar radiation", som er den mængde stråling, som rammer Jorden (måles i W/m2). Ved hjælp af en formel, der tager hensyn til tid og beliggenhed, kan det med nogle yderligere justerbare konstanter beregnes om solen skinner eller ej.
Efter en længere testperiode er disse konstanter justeret, så antal solskinstimer passer nogenlunde med virkeligheden. I vintersæsonnen er antallet af soltimer dog vel positivt. En dag, hvor der på et tidspunkt akkurat kan dannes skygge kan godt resultere i ½-1 times sol ifølge vejrstationen.
 
El-produktionen bekræfter ikke, at vinteren skulle have været specielt solrig. Det skyldes, at solen i mange tilfælde først begyndte at skinne sent på dagen, hvor solcellepanelerne ikke producerer så meget.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Links

 
Vejret på Sortkær Hede
 
DMI klimanormaler
 
Tidligere sæsonrapport
Vinter 2016-17

Tidligere vejrrapporter

Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016