Vejrrapport - året 2017

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Sammenfatning af vejret på Sortkær Hede, 2017

Våd og solfattig, men ingen storme. På trods af en kølig sommer, så mildt år.


Vådt
2017 skal først og fremmest huskes for at være meget vådt og meget solfattigt. Især ved årets udgang er det meget vådt alle steder. Ikke på grund af kraftige regnskyl, men utroligt mange dage med en regn eller byger.
Nedbørsoverskudet blev grundlagt allerede i juni, hvor vi fik mere end det dobbelte af nedbørsnormalen 1961-1990. Siden blev det værre - dog med et mindre nedbørsunderskud i september og november på hhv. ca. 20% og 12%

Solfattigt
2017 blev det ringeste år i solcelleanlæggets 5 årige historie. Det startede ellers forrygende godt i januar, hvor der blev produceret 56% mere end de øvrige januar-måneder.
I marts blev den gode start ædt op af masser af skyer, og i juni, som også var meget regnfuld, blev året næsten dømt til et dårligt årsresultat. Med september-resultatet var et dårligt solcelleår sikkert.

Ind i mellem blæsende, men ingen storme
Med de foregående års storme i frisk erindring udmærkede 2017 sig ved ikke at byde på en eneste storm. Vist var der blæst, men ikke noget, der truede bygninger og træer for alvor.
23. december var det nærmeste, man kunne komme en "gale day" - en dag med mindst 8 m/sek som middelvind. Døgnets middelvind var 7,9 m/sek og var dermed det mest blæsende døgn i 2017. Det var også den dag, kraftigste vindstød blev målt: 21,5 m/sek (stormende kuling). Men det var bare få vindstød, der var så kraftige. Ellers var det bare generelt blæsende, så døgnet også satte windrun-rekord: 682 km.
De 3 mest blæsende måneder var februar (293), oktober (277) og april (274). Tallene i parantes angiver gennemsnitligt windrun.

Mildt
Alle måneder undtagen de to sommermåneder, juli og august, lå over DMI-temperaturnormalen for Nordjylland 1961-1990. Så året endte 1,1 grader varmere end normalen. Det til trods for, at årets højeste målte temperatur var 24,9 grader. Det var d. 29. maj. Næsthøjeste temperatur var 23,9 d. 29. august.
Der blev målt temperaturer under -10 grader både i januar og februar.

Karakteristka for de enkelte måneder
Januar - Lun, rolige vindforhold, tør og meget solrig.
Februar - Lun, blæsende, tør.
Marts - Varm, rolige vindforhold, en del nedbør, solfattig.
April - Lun, blæsende, tør, solrig
Maj - Lun, rolige vindforhold, tør
Juni - Blæsende, meget våd, solfattig
Juli - Kølig, rolige vindforhold, våd
August - Meget rolige vindforhold, meget våd, solfattig.
September - Lun, rolige vindforhold, tør, meget solfattig.
Oktober - Lun, blæsende, meget våd
November - Lidt varmere end normalt, meget rolige vindforhold, mere tør end normalt, meget solrig.
December - Lun, meget våd


November - en dejlig måned
Normalt bliver november betragtet som en af de mest kedelige måneder. Sådan var det ikke i 2017. November var præget af stille vejr, masser af sol.
 
 
 
 
Temperatur
 

Alle måneder er varmere end DMI-normalen for 1961-1990 - undtagen de to sommermåneder
juli og august, som var en anelse koldere en normalen. Hele året endte 1,1 grad over normalen.
De to højeste temperaturer blev målt hhv. 27. maj og 29. august. I de 3 sommermåneder blev
der således ikke målt temperaturer over 24 grader.
Det er også i sommermånederne + september der er den mindste varians i middeltemperaturen
(kun mindre udsving på kurven). 

 
 
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017
Middel
Afvigelse
1,6
2,0
1,6
2,0
4,3
2,4
6,4
0,8
11,4
0,7
14,7
0,3
15,4
-0,3
15,4
-0,1
13,2
0,9
10,4
1,5
4,8
0,5
3,6
2,3
8,6
1,1
Normal DMI* -0,4 -0,4 1,9 5,6 10,7 14,4 15,7 15,5 12,3 8,9 4,3 1,3 7,5
Minimum
Dato
-10,5
5.1.
-10,2
13.2.
-4,2
19.3.
-5,2
19.4.
-0,1
2.5.
8,8
1.6.
6,6
10.7.
7,6
17.8.
4,2
16.9.
-1,1
30.10.
-5,3
20.11.
-4,4
11.12.
-10,5
5.1.
Maximum
Dato
8,8
20.1.
8,2
26.2.
15,2
26.3.
16,5
9.4.
24,9
27.5.
23,1
19.6.
22,8
20.7.
23,9
29.8.
17,9
1.9.
16,4
15.10.
13,8
2.11.
10,9
23.12
24,9
27.5.
Frostdøgn** 20 15 10 5 1         3 12 13 79
Isdøgn*** 2 3 1                   6
Under -10 2 1                     3
Over 20         4 3 11 8         26
Over 25                         0
Tropedøgn****                         0
* 1961-1990
** Frostdøgn: Temperaturen under 0 på et tidspunkt i løbet af døgnet.
*** Isdøgn: Temperaturen ikke over 0 på noget tidspunkt i løbet af døgnet.
****Tropedøgn: Temperaturen ikke under 20 på noget tidspunkt i løbet af døgnet.

 

Diagrammet viser hhv. månedens laveste og højeste temperatur.
Midt i vises månedens middeltemperatur.
 
 
Ingen dage over 25 grader i 2017.

 


 
 
Vind
 

Forskånet for storme i 2017. Den mest blæsende måned var februar, men
kraftigste vindstød blrev målt til 21,5 m/sek d. 23. december 2017.
 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017
Middelvind 2,4 3,4 2,9 3,2 2,4 2,9 2,4 1,9 2,3 3,2 2,1 2,6 2,6
Højeste middel
Dato
9,3
11.1.
9,3
22.2.
8,0
53.3
8,9
5.4.
7,3
31.5.
7,8
6.6.
7,6
2.7.
6,9
3.8.
8,4
30.9.
9,7
12.10.
8,6
22.11.
10,8
23.12.
10,8
23.12.
Højeste vindstød
Dato
21,0
11.1.
19,7
22.2.
17,4
15.3.
19,2
21.4.
14,3
8.5.
16,1
26.6.
15,2
2.7.
15,6
6.8.
16,1
30.9.
19,7
12.10.
16,5
22.11.
21,5
23.12.
21,5
23.12.
Windrun middel*
204 294 252 274 207 244 206 164 195 277 178 227 226
Windrun maximum
Dato
490
11.1.
570
22.2.
566
15.3.
563
21.4.
457
31.5.
448
26.6.
448
2.7.
395
6.8.
608
30.9.
508
21.10.
404
22.11.
682
23.12.
682
23.12.
Windrun over 500 km   2 3 1         2 1   2 11
Dage over 20 m/s 1                     2 3
Dage over 28 m/s                         0
Dage med orkan                         0
* Windrun angiver i kilometer, hvor meget det har blæst. Man kunne sammenligne det med, hvor lang en vimpel, der kunne nå at passere vindmåleren på en dag.

 
Iflg. DMI-normalen 1961-1990 for vind i Nordjylland er november og december de mest blæsende måneder
med oktober og marts på 2. pladsen.
I 2017 var februar den mest blæsende måned med oktober på 2. pladsen. November var derimod overraskende stille.
 

 
 
Nedbør

 
Søjlerne viser de enkelte måneders nedbør sammenlignet med DMI-normalen for Nordjylland 1961-1990.
Kurverne viser den opsummerede nedbørsmængde over året.
2017 startede tørt men endte forfærdelig vådt. Af kurverne kan man se, at det store nedbørsoverskud
blev grundlagt i juni, hvor der kom mere end de dobbelte af et normalårs juni-nedbør.
Også i august og oktober gik det helt galt.
 
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017
Nedbør i alt
Afvigelse
21,8
-32,2
28,0
-7,0
52,6
8,6
33,2
-4,8
38,0
-11,0
110,2
56,2
85,0
21,0
111,6
44,6
51,6
-20,4
123,8
47,8
62,8
-12,2
85,8
23,8
804,4
114,4
Normal DMI* 54 35 44 38 49 54 64 67 72 76 75 62 690
Maximum
Dato
14,8
11.1.
7,6
22.2.
13,4
5.3.
7,8
24.4.
12,4
14.5.
34,0
9.6.
34,4
21.7.
17,2
3.8.
21,8
6.9.
21,2
24.10.
15,0
22.11.
12,2
24.12.
34,4
21,7.
Dage med snefald 2 2 4 2               3 13
Største snedybde** 2
4.1.
3
9.2.
1
6.3.
0               10
10.12.
10
10.12.
* 1961-1990
** Snedybden måles om morgenen et sted hvor der ligger gennemsnitligt med sne. Ikke i en drive - ej et sted, hvor vinden har blæst sneen væk.Dage med 0,2 mm nedbør eller derunder indgår ikke i statistikken, da det vil give et forkert billede.
Dug eller rim kan udløse et tip på 0,2 mm på en dag, hvor der ellers ikke kommer nedbør.
Uden denne korrektion havde december været den måned med flest nedbørsdage.


 
 

 
 
Sol


Tallene for soltimer fra DMI-normalen og Hedelund-soltimerne kan ikke direkte sammenlignes, da der
kan være forskellige definitioner af, hvornår solen skinner - f.eks. på en dag med mere eller mindre sløret sol.
Men forholdet mellem søjlernes højde kan anvendes til sammenligning. Her ses det f.eks. at
juni, august og september var ganske solfattige.

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017
Soltimer 69,5 65,9 102,8 207,5 227,6 194,1 206,5 163,2 102,5 93,5 76,4 31,5 1541
Normal DMI* 39 72 117 167 209 218 209 186 130 87 57 42 1533
Solceller 2017 159
57
235
8
451
-97
858
22
926
-1
866
-67
878
-59
755
-45
453
-180
302
13
190
50
67
-8
6142
-306
Solceller normal** 102 226 549 836 927 934 937 800 633 289 140 75 6448
* 1961-1990
** 5 års normal fra eget solcelleanlæg 2013-2017Solcelle-produktionen fulgte nogenlunde med indtil juni, som var usædvanlig dårlig. Billedet var nogenlunde
det samme i juli, en anelse bedre i august, mens september var katastrofalt dårlig.

 
 
 
 
Links

 
Vejret på Sortkær Hede
 
DMI klimanormaler