Vejrrapport - Februar 2020

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Februar 2020

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal -0,4)
4,3 °C -4,8 °C d. 27. 11,0 °C d.16.
Dage med frost
Dage med temp. over 20
Heraf med temp. over 25
9
0
0
 
 
Hele frostdøgn
Tropedøgn
0
0
 
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 3,4 m/s
WSW
  8,0 m/s d. 22.
Vindstød     21,5 m/s d. 22.
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 8606,9 km 75,0 km d. 14. 517,2 km d. 22.
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 998,0 hPa
961,74 hPa  d. 10. 1026,89 hPa  d. 07.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 90,8 mm 12,2 mm d. 16.
Kraftigste     40,2 mm/time d. 22.
Dage med nedbør 21 dage
   
Dage uden nedbør 8 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
   
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 0 dage    
Dage med snedække 0 dage   .
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 66,5 timer   6,4 timer  d. 19.
 
 

Søens vandstand

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Vandstand 107,9 cm
100 cm  d. 8. 114,5 cm  d. 25.
 
 
 
 
Karakteristika for måneden
Februar 2020 bør især huskes for at være meget varm, blæsende, meget regnfuld og gennemgående lavt lufttryk.

Vejrrekorder (siden november 2016)
Laveste lufttryk (all time): 961,74 hPa d. 10.2.
Tidligere rekord: 971,32 hPa d. 8.12.2018
Laveste lufttryk for hele måneden: 998 hPa.
Tidligere rekord: 1002 hPa (december 2017)
Højeste februar nedbørsmængde: 90,8 mm
Højeste februar-regnrate: 40,2 mm/time d. 22.
Højeste februar-timenedbør: 4 mm d. 12.
Højeste februar-dagsnedbør: 12,2 mm d. 9.
Længste februar-regnperiode: 9 dage
Højeste februar-vindstød: 21,5 m/s d. 22.

Temperatur meget over det normale. Middeltemperaturen sluttede på 4,3 °C, hvilket er 4,7 °C over 30 års-normalen (1961-90), og 3,7 °C over 10 års-normalen (2006-15)

Meget blæsende.
Middelvind på 3,4 m/s mod normalt 3,0 m/s (iflg vejrstationen 2017-2019).
4 dage med næsten stille (op til 100 km windrun).
14 dage med windrun over 300 km, heraf en med windrun over 500 km
Kraftigste vindstød på 21,5 m/sek.
 
Meget nedbør. 90,8 mm - normalen for måneden er: 35 mm (gælder 30 års-normalen 1961-90. 10-årsnormalen 2006-15 er på 43 mm). 
 
Normal solmængde. 66,5 soltimer mod normalt 72 timer (30 årsnormalen 1961-1990). Normalen for 10-årsperioden 2006-2015 er 66 timer.
6 dage med helt uden sol. Yderligere 4 dage med mindre end 1 times sol.

Høj vandstand i søen. 114,5 cm, som var det maksimale, er en høj vandstand for søen i februar (kun ½ cm under rekorden). Den gennemsnitlige vandstand var 107,9 cm.

 


 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned
 
Forventet
Middel
2013-2019
Produceret
226,6 kWh 268,5 kWh 227  kWh
I pct   84,4 % 99,8 %
Bedste dag
20,23 kWh d. 19.  9,6 kWh/dag
 
Dårligste dag 0,37 kWh
d. 9,
   
 
Solcelleregnskabet for februar 2020 sluttede som middelproduktionen for 2013-2019.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
Links

 
 
  
Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter


Januar 2020

December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019

December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018

December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017

December 2016
November 2016