Vejrrapport - Maj 2018

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Maj 2018

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal 10,7)
14,7 °C 2,1 °C 12.5. 26,2 °C 30.5.
Dage med frost
Dage med temp. over 20
Heraf med temp. over 25
0
19
6
 
 
Hele frostdøgn
Tropedøgn
0
0
 
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 1,8 m/s
ESE
  6,5 m/s 10.5.
Vindstød     13,0 m/s 3.4.
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 4902 km 72,7 km 6.5. 342,2 km 3.5
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 1019,7 hPa
998.72 hPa  1.5. 1028,92 hPa  24.5.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 15,2 mm 5,6 mm 29.5.
Kraftigste     66,2 mm/time 29.5.
Dage med nedbør 6 dage
   
Dage uden nedbør 25 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
  0 mm
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 0 dage    
Dage med snedække 0 dage    
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 332,8 timer   14,5 timer  30.5.
 
 
 
 
Karakteristika for april 2018
Maj 2018 bør især huskes for være som en varm sommermåned: Varm, tør og rolige vindforhold.

Vejrrekorder (siden november 2016)
Største temperaturspænd: 19,2°C d. 24. maj.
Højeste maj-temperatur: 26,2°C d. 30. maj.
Højeste temperatur: 26,2°C d. 30. maj.
I løbet af sommeren 2017 nåede temperaturen aldrig over 24,9.
Længste periode uden regn: 16 dage

Meget varm april. Middeltemperaturen for april sluttede på 14,7°C - svarende til 1,5 grad over normalen.
Ingen nattefrost og 19 dage med dagstemperatur over 20°C - heraf 6 dage med temperatur over 25°C.

Rolige vindforhold.
Dominerende vindretning: ESE.
7 dage med næsten stille (op til 100 km windrun).
Kun 3 dage var blæsende (over 300 km vindrun).
Men ingen dage med windrun over 500 km.
Kraftigste vindstød på 13 m/sek.
 
Meget tør. Normalen for maj er på 49 mm.
Maj 2018  nåede kun op på 15,2 mm - altså 33,8 mm mindre en normalen.
 
Solrig. 332,8 timers sol mod normalt 209 timer.
3 dage med mindre end en times sol - heraf 1 dag med mindre end ½ times sol (1. maj). 

 

 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned
 
Forventet
Middel
2013-2017
Produceret
1126 kWh  973,2 kWh 926,8 kWh
I pct    115,7 % 121,5 %
Bedste dag
44,1 kWh 31.5. 31,4 kWh/dag
 
Dårligste dag 8,03 kWh
1.5.
   
 
Solcelleregnskabet
for maj 2018 blev det bedste månedsregnskab siden starten i 2013. Kun 2 gange tidligere er et måneds resultat nået over 1000 kWh. I begge tilfælde var det i juni. 
Overskud i forhold til det forventede var 152,9 kwh - svarende til at der kun blev produceret 15,7 % mere end det forventede.
Første kvartal af 2018 var rekord-ringe. Med det fantastiske maj-2018 solcelleregnskab er nærmer det sig nu et normal-år.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Links

 
Interessante sammenligninger:
April 2017


 Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter

Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016