Vejrrapport - April 2018

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

April 2018

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal 5,6)
7,4 °C -4,1 °C 2.4. 24,9 °C 20.4.
Dage med frost
Dage med temp. over 20
3
1
 
 
Hele frostdøgn
Tropedøgn
0
0
 
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 2,7 m/s
SSW
  7,6 m/s 24.4.
Vindstød     17,0 m/s 5.4.
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 6854 km 67,0 km 28.4. 364,8 km 3.4
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 1011,7 hPa
994,65 hPa  5.4. 1031,16 hPa  19.4.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 36,4 mm 11,6 mm 30.4.
Kraftigste     19,2 mm/time 23.4.
Dage med nedbør 11 dage
   
Dage uden nedbør 19 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
  0 mm
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 0 dage    
Dage med snedække 0 dage    
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 160,9 timer   12,6 timer  21.4.
 
 
 
 
Karakteristika for april 2018
April 2018 bør især huskes for være lun, men solfattig.

Vejrrekorder (siden november 2016)
Største temperaturspænd: 17,9°C d. 20. april.
Højeste april-temperatur: 24,9°C d. 20. april. I løbet af sommeren 2017 nåede temperaturen aldrig over 24,9.

Lun april. Middeltemperaturen for april sluttede på 7,1°C - svarende til 1,5 grad over normalen.
Kun 3 nætter med nattefrost i starten af måneden og en enkelt dag på næsten 25°C sikrede den høje middeltemperatur.

Normale vindforhold.
Dominerende vindretning: SSW.
5 dage med næsten stille (op til 100 km windrun).
12 dage blæsende (over 300 km vindrun).
Men ingen dage med mere ned windrun over 500 km.
Kraftigste vindstød på 17 m/sek.
 
Nedbørsmængden helt normal. Normalen for arpil er på bare 38 mm.
April 2018  nåede op på 36,4 mm - altså kun 1,6 mm mindre en normalen. Men næsten 1/3 af nedbøren kom den sidste dag i måneden (11,6 mm).
 
Solfattig. 160,9 timers sol mod normalt 167 timer.
5 dage med mindre end en times sol - heraf 2 dage helt uden sol. 

 

 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned
 
Forventet
Middel
2013-2017
Produceret
695,9 kWh  825,5 kWh 835,5 kWh
I pct    84,3 % 83,3 %
Bedste dag
41,5 kWh 21.4. 27,5 kWh/dag
 
Dårligste dag 2,98 kWh
3.4.
   
 
Solcelleregnskabet
for april 2018 blev det dårligste april-regnskab i anlæggets historie (siden 2013). 
Underskud i forhold til det forventede var 130 kwh - svarende til at der kun blev produceret 84 % af det forventede.
April er ikke den eneste måned i 2018, der var ringe. Det første kvartal af 2018 har sat bundrekord. Næstdårligste år var 2014. Gennemsnittet for første kvartal i 2013-17 ligger 200 kWh højere end i 2018.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Links

 
Interessante sammenligninger:
April 2017


 Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter

Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016