Vejrrapport - Marts 2018

Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50"     E 10° 41' 31"     Højde: 12 m

Marts 2018

 
Temperatur Måned Laveste Højeste
Middel (normal -0,4)
-0,3 °C -10,7 °C 10.3. 8,7 °C 25.3.
Dage med frost 27  
 
Hele frostdøgn
8  
 
Se normaler  Normaler    Temp     Nedbør
      Jan         -0,4      54 mm
      Feb         -0,4      35 mm
      Mar          1,9      44 mm
      Apr           5,6      38 mm
      Maj         10,7      49 mm
      Jun        14,4      54 mm
      Jul          15,7      64 mm
      Aug        15,5      67 mm
      Sep        12,3      72 mm
      Okt           8,9      76 mm
      Nov          4,3      75 mm
      Dec          1,3      62 mm

 
 
 
 Vind

 
 
Måned Mindste


 
Højeste
Middel vindhastighed 3,1 m/s
E
  8,6 m/s 28.3.
Vindstød     15,6 m/s 16.3.
Tilbagelagt afstand (Wind Run) 8285 km 70,6 km 22.3. 574,1 km 16.3
Stormfulde dage (Gale days) 0 dage    
 
 

Barometer

 
 
Gennemsnit

 
 
Laveste
 
 
 
Højeste
Lufttryk 1009,8 hPa
991,47 hPa  12.3. 1037,59 hPa  1.3.
 
 
 
Nedbør

 
 
Måned

 

 
 
Højeste
Nedbør 18,2 mm 7,0 mm 11.3.
Kraftigste     19,2 mm/time 11.3.
Dage med nedbør 11 dage
   
Dage uden nedbør 20 dage    
Dage med kraftig regn 0 dage
 
  0 mm
 
Dage med skybrud 0 dage    
Dage med snefald 6 dage    
Dage med snedække 11 dage   12 cm 5.3.
Kraftig regn =
Skybrud =
Mere end 24 mm på 6 timer
Mere end 15 mm på 30 minutter
 
 

Sol


 

 
 
 
 
 
Højeste
Soltimer 119,9 timer   10,4 timer  30.3.
 
 
 
 
Karakteristika for marts 2018
Marts 2018 bør især huskes for være meget kold, tør.

Vejrrekorder (siden november 2016)
Laveste temperatur: -10,7
Længste tørre periode: 11 dage

Kold marts. Middeltemperaturen for februar sluttede på -0,3°C - svarende til 2,2 grader under normalen. I 2017 var middeltemperaturen +4,3 grader.
11 dage med snedække (heraf 9 dage med mere end 3 cm).
Kun 4 døgn uden frost. 11 isdøgn.

Normale vindforhold.
Dominerende vindretning: Øst
2 dage med næsten stille (op til 100 km windrun).
11 dage blæsende (over 300 km vindrun).
Heraf 3 dage med mere ned windrun over 500 km.
Ingen storme - kraftigste vindstød på 15,6 m/sek.
 
Væsentlig mere tør end normalt. Normalen for marts er på bare 44 mm. Alligevel kom der mindre nedbør end det. Kun 18,2 mm. Det er 2. tørre måned i træk. Nedbørsmængden i februar 18 + marts 18 tilsammen svarer til en normal marts måneds nedbør.
 
Normal mht sol. 119,9 timers sol mod normalt 117 timer.
Første halvdel af måneden var ekstremt solfattig, men der der blev rettet op på det med to perioder med kolde, klare dage.
12 dage med mindre end en times sol - heraf 6 dage helt uden sol. De sidste 4 dage stod for 43 % af soltimerne. 

 

 
 
 
 
  
Solceller

 
   
Måned
 
Forventet
Middel
2013-2017
Produceret
218,2 kWh  268,5 kWh 226,4 kWh
I pct    81,3 % 96,4 %
Bedste dag
22,7 kWh 24.2. 9,6 kWh/dag
 
Dårligste dag 0,62 kWh
11.2.
   
 
Solcelleregnskabet
for marts 2018 ligger under en typisk marts. Både hvad angår det forventede og middel for perioden 2014-2017.
Underskud i forhold til det forventede ligger 136 kwh under - svarende til at der kun blev produceret 79 % af det forventede.
Det ser lidt bedre ud i forhold til middel 2013-2017: "Kun" 50 kWh mindre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Links

 
Interessante sammenligninger:
Marts 2017


 Vejret på Sortkær Hede
 
 
Tidligere vejrrapporter

Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016