Om

Hedelund

Hedelund er navnet på en lille gård med ca. 27 tdr land på Sortkær Hede, ca. 10 km nordvest for Frederikshavn.


Den ligger i et Natura2000-område, hvor landskabet er temmelig fladt - hævet havbund med rimmer og dobber. Rimmerne næringsfattige og tørre. Dobberne sure og fugtige. Der er græsenge, fyrrehegn, birkeskov, hede, til dels tilgroede tørvegrave, en bæk og et par små søer.

Det giver mulighed for et rigt, varieret dyreliv.Rød glente

Copyright  © All Rights Reserved